Cadastru si topografie

Este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară. (Cadastrul general este sistemul de evidență al imobilelor de pe întreg teritoriul țării.)

 • Funcția tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziției configurației și mărimii suprafețelor parcelelor si construcțiilor pe destinații, categorii de folosință și pe proprietari.
 • Funcția economică evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor și calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacții imobiliare
 • Funcția juridică se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și prin înscrierea în cartea funciară
 • PUBLICITATEA IMOBILIARĂ are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la imobilele din același teritoriu administrativ și se realizează de către oficiile teritoriale (O.C.P.I.) pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora. Una sau mai multe parcele alăturate de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosință, aparținând aceluiași proprietar, formează un imobil care se identifică printr-un număr cadastral unic și se înscrie într-o carte funciară.

Tipuri de lucrari

1. Prima înregistrare:

 • Recepție cadastrală și înființare carte funciară – terenuri intravilan / extravilan, apartamente si spatii
 • Recepție cu alocare număr cadastral

2. Dezlipire/Alipire:

 • Recepție dezlipire/alipire

3. Rectificare:

 • Îndreptare eroare materiala (include repoziționarea imobilului);

4. Actualizare:

 • Înscriere construcție
 • Extindere/Radiere construcții
 • Actualizare informații tehnice (Modificarea Limitei de Proprietate si/sau Modificarea Suprafetei Imobilulu; Actualizare Adresa Imobil, Actualizare Categorie de Folosinta)

5. Relevee Constructii Civile si Industriale

6. Trasarea limitelor de proprietate

7. Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre (Ridicari Topgrafice – Plan Situatie Topografic)

8. Profile longitudinale si transversale

Calitatea serviciilor noastre se datoreaza in primul rand unui personal specializat, cu experienta in domeniul geodeziei, topografiei si cadastrului. Cunostintele, aptitudinile si experienta pesonalului nostru ne permit sa oferim solutii optime de rezolvare a diferitelor situatii, respectand standardele de calitate cerute de ANCPI.

Pentru rezolvarea problemelor dumneavoastra din domeniul cadastrului si topografiei, echipa noastra utilizeaza softuri, echipamente si aparate topografice moderne, ceea ce asigura o masuratoare exacta a imobilelor sau a constructiilor.